Jaarafrekening servicekosten

Servicekosten zijn diensten zoals het schoonmaken van algemene ruimtes, het energieverbruik van de lift of de verlichting van de algemene ruimtes of op de galerijen. Hier betaal je elke maand een vast bedrag voor. Dit bedrag is een voorlopig bedrag. We noemen dit een voorschot.

Elk jaar ontvang je van ons een jaarafrekening van de servicekosten


De jaarafrekening gaat over de periode 1 januari tot en met 31 december (een kalenderjaar).

In de jaarafrekening van de servicekosten staan:
  • de werkelijke kosten per onderdeel (bijv. elektra)
  • wat jij per onderdeel hebt verbruikt
  • het voorschot dat je in het kalenderjaar hebt betaald
  • het bedrag dat je terugkrijgt of het bedrag dat je moet bijbetalen. In de brief die je van ons krijgt, staat hoe we dit regelen.

We berekenen vooraf de servicekosten en bepalen eind van het jaar het verschil

We weten namelijk van te voren niet precies wat het bedrag van de servicekosten is. De energieprijzen kunnen bijvoorbeeld veranderen. Daarom berekenen we aan het begin van het jaar de servicekosten zo nauwkeurig mogelijk. Na een jaar kunnen we vaststellen hoe hoog de servicekosten precies zijn. Soms heb je teveel betaald, dan krijg je geld terug. Soms heb je te weinig betaald, dan betaal je bij.

We doen ons best de voorschotten altijd zo te berekenen dat je nooit extra hoeft te betalen.

Afrekenen van servicekosten in de praktijk
  • De eindafrekening vindt ieder jaar plaats tussen eind maart en eind juni.
  • De eindafrekening gaat over een kalenderjaar: dat is van 1 januari tot en met 31 december.
  • Bedragen onder de € 10,00 betalen we niet uit, maar hoef je ook nooit bij te betalen
  • Wij verrekenen het teveel betaalde bedrag als je een huurachterstand hebt of nog een rekening bij ons hebt openstaan.
  • Ben je tijdens het kalenderjaar verhuisd? In de brief staat voor welke periode wij de servicekosten afrekenen. Als je bijvoorbeeld op 1 maart bent verhuisd, dan berekenen we de servicekosten over de periode 1 januari tot en met 28 februari. Je ontvangt de eindafrekening op jouw nieuwe adres.
  • Elk jaar ontvang je voor 1 mei van ons een brief over de huurverhoging per 1 juli. Daarin staat ook het nieuwe bedrag dat je per 1 juli elke maand betaalt voor servicekosten.